NCCBP

NCCBP staat voor Nationaal Contact Center Benchmark Onderzoek.

Sinds 1998 wordt in Nederland jaarlijks het joint-industry Nationaal Contact Center Benchmark Onderzoek gehouden. Elk jaar meet het onderzoek de status in de Nederlandse contact center branche per ultimo van het voorgaande jaar. Jaarlijks doen meer dan 100 in-house en facilitaire contact centers mee. De vragenlijst bestaat uit een hoofddeel en een verdiepingsdeel. Er is een versie voor inhouse en een versie voor facilitaire contact centers. De resultaten worden gebundeld in overzichtsrapporten, afzonderlijk naar sector en contact center grootte. Deze rapporten zijn voor iedereen toegankelijk. De resultaten tonen voor een groot aantal managementaspecten hoe contact centers in Nederland worden gemanaged en wat hun performance is op tal van output parameters. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen vertrouwelijk een individueel (electronisch) benchmark rapport, waarin de eigen gegevens worden vergeleken met een benchmarkgroep naar eigen keuze. Uit dit rapport kan worden afgeleid of het eigen contact center voldoet aan wat kan worden gezien als 'industry standard'.

Achtergrond
De Nederlandse contact center sector is een sterk groeiende economische activiteit met een hoge mate van professionalisering. Het kunnen beschikken - via het Benchmark Onderzoek - over kengetallen over de bedrijfsvoering binnen contact centers heeft daaraan belangrijk bijgedragen. Immers, de kengetallen stellen contact center managers in staat hun contact center te vergelijken met vergelijkbare andere contact centers. Contact center managers hebben hiermee de business case voor verdere ontwikkeling van en investeringen in het eigen contact center. Het Nationaal Contact Center Benchmark Platform (NCCBP) is een collectief middel dat in deze behoefte aan kengetallen voorziet.

Draagvlak
Het Nationaal Contact Center Benchmark Onderzoek geniet als joint-industry, niet-commercieel initiatief een zeer breed draagvlak. Het onderzoek wordt ondersteund door alle sectororganisaties als aanbeveler en/of als sponsor. Gerenommeerde marktpartijen - waaronder winnaars van Nationale Contact Center Awards - maken als sponsors het onderzoek financieel mogelijk; de sponsors doen dit vanuit hun gezamenlijke doelstelling structureel bij te dragen aan de professionalisering van de contact center branche door middel van formele uitwisseling van objectieve kengetallen.

Geplaatst door Redactie op 22 april 2008.


Adverteer Toevoegen aan favorieten
Home Woordenboek Suggesties Partners Sitemap skywalker.nl allecallcentervacatures.nl