OOCC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers)

OOCC betekent Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers.

OOCC is het ministerieel erkende sectorfonds op het gebied van call- en contactcenter activiteiten in Nederland. OOCC is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties met als primair doel 'het actief stimuleren van de professionalisering van de contactcenter sector'. Het fonds doet dit door subsidieprojecten te initieren en te ontwikkelen, met name op het gebied van opleiding en educatie.

ESF aanvraag 2009

Op 1 september 2008 werd het nieuwe ESF aanvraag tijdvak geopend door het Agentschap SZW en heeft OOCC een branche-overkoepelende aanvraag ingediend voor de projectperiode 01/01/09 tot en met 31/12/09.

Het Agentschap SZW moet voor het einde van dit jaar uitsluitsel geven of de aanvraag wordt gehonoreerd.

ESF aanvraag 2008

Voor het huidige ESF project 'Scholingsinitiatief Callcenterbranche 2008' is een verzoek gedaan richting het Agentschap SZW om de projectperiode op te schuiven, vanwege de enorme onderrealisatie in het project. Als dit verzoek wordt gehonoreerd dan betekent dit dat het project van 28 april 2008 tot en met 27 april 2009 loopt en dus niet van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.


ESF subsidie voor het opleiden van callcenter medewerkers

Stichting OOCC [Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor CallCenters] heeft in oktober 2007 een ESF2 subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie SZW voor het opleiden van medewerkers in de callcenter branche. Deze subsidieaanvraag is eind januari 2008 gehonoreerd. Hieronder volgt enige informatie over het branche-overkoepelende project van Stichting OOCC.

Naam project: 'Scholingsinitiatief Callcenter Branche'

Projectperiode: 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Doelstellingen: Het upgraden van de callcenter sector en de doorgroei mogelijkheden voor callcenter medewerkers verbeteren door een duidelijk herkenbare opleidingsstructuur aan te brengen.

Stichting OOCC vindt het van belang dat callcenter medewerkers, die een opleidingstraject hebben doorlopen, een certificaat/diploma ontvangen met een bepaalde formele status. Middels het behalen van erkende deelcertificaten of een erkend diploma wordt de employability van de medewerkers vergroot.

Uitgangspunt in de subsidieaanvraag is dan ook dat het moet gaan om erkende CREBO geregistreerde opleidingen of opleidingen die door de branche erkend worden. Het betreft dus externe opleidingen die worden afgesloten met een examen.

Inhoud: In de subsidieaanvraag zijn de volgende callcenter opleidingen opgenomen:

* Contactcenter medewerker
* Teamleider
* Basisdiploma klantcontact medewerker
* Praktijkdiploma klantcontact medewerker
* Allroundiploma klantcontact medewerker
* Starterscertificaat [verplicht vanuit CAO facilitaire callcenters]
* Examinator Starterscertificaat [theorie en praktijk]

Tevens zijn EVC trajecten subsidiabel.

Daarnaast zijn er een aantal algemene opleidingen in de subsidieaanvraag opgenomen:

EHBO/ Bedrijfshulpverlening
Computervaardigheidstrainingen [bijv. Word, Excel, Powerpoint]

Subsidiepercentage: Stichting OOCC garandeert minimaal 20% van de inzichtelijk gemaakte subsidiabele opleidingskosten. Afhankelijk van de behaalde resultaten in het project kan dit maximaal 30% worden.

Werkwijze: Op deze website kunt u de procedure downloaden waarin is aangegeven hoe u zich kunt aanmelden bij OOCC en welke stappen u verder moet ondernemen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Meer informatie of aanmelden is mogelijk door contact op te nemen met Gerda Roelofsen via het OOCC Subsidiebureau, telefoonnummer 0594 55 50 55.

Geplaatst door Redactie op 22 april 2008.


Adverteer Toevoegen aan favorieten
Home Woordenboek Suggesties Partners Sitemap skywalker.nl allecallcentervacatures.nl